<

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

SÜT KEÇİLERİNİN BESLENMESİ

Süt keçilerin beslenmesinde, kritik sayılan başlıca üç dönem vardır. Bunlar sırasıyla, teke katımı ya da çiftleşme dönemi,
gebeliğin son 1-1,5 ayı ve oğlaklamayla başlayan süt döneminin ilk iki ayıdır. 

TEKE KATIM DÖNEMİ BESLENMESİ

1. Keçilerin beslenmesi : Teke katımı zamanında, daha kaliteli bir beslemenin uygulanmasında birçok yarar vardır.
Bu yararlar arasında sırasıyla;keçilerin tekeye gelme süresinin kısaltılması(aşımların toplulaştırılması),
ikizliğin artırılması,gebe kalma oranını yükseltilmesi ve gebeliği başarıyla sürdürülmesi sayılabilir.
Teke katım dönemi beslemesi yaklaşık 4-6 haftalık bir süredir. Bu süre içinde süt keçilerine 1-1,5 kg a kadar kuru ot ve
250-300 g arpaya eşdeğer karma yem verilebilir.

2. Tekelerin beslenmesi: Aşım döneminde tekenin beslenmesine de özen gösterilmelidir. Tekelere verilecek karma yem, döl
suyunun (meni) verimini ve kalitesini artırır, onları aşımda daha zinde tutar. Tekelerin beslenmesine, aşım döneminden önce başlanarak
verilen toplam yem %10-15 düzeyinde artırılır. Kaliteli kuru ot yanında teke başına günde 300-500 g tahıl karışımı yem verilir. 

GEBELİĞİN SON DÖNEMİ BESLENMESİ

Bu dönemde dengeli ve yeterli beslenen anaç keçilerin oğlakları iri doğar ve memenin süt üretme gücü uyarılır.
Ayrıca ananın güçlü kalması da sağlanır. Bu durum, ikiz doğurma olasılığı yüksek süt keçilerinde önem kazanır.
Gebeliğin son döneminde yem tüketimi azalır. Bununla birlikte, karma yem içeriğinin protein,enerji ve mineral yoğunluğu
artırılmalıdır.Sütçü keçi başına verilecek karma yem miktarı, 40-50 kg lık keçiler için gebeliğin ilerleyen dönemlerinde 200 g dan
başlayarak 600-700 g kadar yükseltilebilir. Kaliteli kuru ot miktarı 0.5 ile 0.8 kg arasında değişebilir. 

SÜT VERİMİNİN İLK DÖNEMİ BESLENMESİ

Süt keçilerinde süt veriminin en yüksek olduğu dönem, oğlaklamadan sonraki ilk 6-8 haftalık dönemdir.Bu dönemde, en yüksek düzeyde
süt elde etme, bununla birlikte anayı sağlıklı tutmak için dengeli ve yeterli bir besleme düzeni gereklidir.
En yaygın olarak uygulanan sistem,sağım sonrası yemlemedir. Keçilere (350 g arpa + 100 g pamuk tohumu küspesi) ya da
(250 g arpa +100 pamuk tohumu küspesi + 100 g mısır) karışımından oluşan karma yem hazırlanabilir. 

SÜT KEÇİLERİNİN BESLENMESİNDE TEMEL İLKELER

Kaba yemler, genellikle hayvanların yaşama gereksinimlerini karşılamada kullanılmalıdır. Yeşil yemin ve otlağın bulunmadığı dönemlerde,
keçilere kuru ot ve kuru yonca verilmelidir.Verilecek silo yemi miktarı,keçilerin günlük kuru madde ihtiyacının %40-60 ını karşılayacak
düzeyde olmalıdır. Silo yemleri, sağımdan 3-4 saat önce yedirilmelidir. Günlük silaj miktarı 1-3 kg kadar olabilir.

 

Get Adobe Flash player